Рад Буров – Магистър Фармацевт

  • 2002 – 2009

    Медицински университет – София / Фармацевтичен факултет

  • 2017

    Amway Academy Ambassador – Козметология, нутрипрофилактика и нутритерапия

Нутритерапията и нутрипрофилактиката лежат в основите на древната източна наука за съхраняване на здравето и удължаване на младостта. Казано с прости думи, това означава да добавим липсващите в съвременната храна органични витамини, минерали и фитонутриенти. В тази задача ние се облягаме на над 80-годишния научен и практически опит на Центъра за оптимално здраве NUTRILITE и неговият научно-консултативен борд, състоящ се от над 100 специалисти в областта на медицината, фармацията, генетиката, агрономството и диетологията. Основен акцент е персонализираното здраве, защото всеки човек има уникални здравни и наследствени характеристики и това предполага и налага уникален подход към всеки отделен човек.