Екстракт от канабис лицензиран през 2011

Препаратите от канабис проявяват множество терапевтични ефекти. Те имат антиспастично, неврозащитно и противовъзпалително действие и са ефективни срещу някои психиатрични заболявания. В момента обаче, само един екстракт от канабис е одобрен за използване. Той съдържа THC и CBD в съотношение 1:1 и е лицензиран през 2011г. за лечение на умерена до тежка рефрактерна спастичност при множествена склероза (МС). През юни 2012г. Съвместният федерален германски комитет (JFC, Gemeinsamer Bundesausschuss) обяви, че екстрактът от канабис показва „лека допълнителна полза“ за това показание и издава временен лиценз валиден до 2015 година.

 

Екстрактът от канабис, известен с генеричното название „Nabiximols“, е одобрен от регулаторните органи в Германия и на други места за използване като сублингвален спрей. В САЩ от 1985г. е лицензиран дронабинол за третиране на гадене и повръщане, причинени от цитостатична терапия и от 1992г. за загуба на апетит при ХИВ/СПИН кахексия. Във Великобритания, набилон е разрешен за лечение на страничните ефекти от химиотерапия при пациенти с рак.

 

Определения и медикаменти:

 

THC – е съкращение за тетрахидроканабинол. Когато не е посочено друго, THC се отнася до естествено срещащия се (-)-транс-изомер на делта-9-тетрахидроканабинол от растението канабис (Cannabis Sativa L.). Той е отговорен за по-голямата част на фармакологичното действие на канабиса, включително психоактивните ефекти.

 

Дронабинол – е международно непатентно наименование (INN) за (-)-транс-изомер на делта-9-тетрахидроканабинол и се използва като синоним на THC. В Германия, дронабинол е класифициран в приложение lll на Закона за наркотиците (BtMG) и може да бъде доставен по лекарско предписание, като предварително опакован търговски продукт или като капки и капсули, съдържащи 2.5мг., 5мг. Или 10мг. от активното вещество. В САЩ, дронабинол е лицензиран за третиране на гадене в химиотерапията на рака и на липсата на апетит при пациенти  със СПИН, страдащи от загуба на тегло.

 

CBDили канабидиол е най-важният НЕ-психотропен канабиноид, намерен в конопеното растение. Не е агонист на канабиноидните рецептори.

 

Набилоне синтетично производно на THC. Във Великобритания е лицензиран за третиране на гадене            при химиотерапия. Количество от 1мг набилон има приблизително същия ефект като 7.8мг дронабинол.

 

Канабисов екстракт nabiximols. През 2011г. регулаторно е било дадено одобрение за алкохолен екстракт от канабис, който е стандартизиран да съдържа дронабинол и CBD в съотношение 1:1 и се впръсква под езика с помощта на помпа дозатор. Към днешна дата, nabiximols е единственото лекарство, основано на канабиноиди, което е лицензирано (за лечение на спастичност в МС) в Германия. Едно впръскване води прием на до 2.7мг. THC и 2.7мг. CBD.

 

В допълнение към тези потвърдени индикации, има солидни доказателства от голям брой малки контролирани проучвания, че канабиноидните рецептори агонисти имат аналгетично действие, по-специално за невропатна болка. Въпреки това, нито една държава все още не е одобрила употребата за тази цел. Публикуваните  контролирани проучвания, свързани с канабиноиди с индикации, анорексия при ХИВ/ СПИН, както и хронична болка са обобщени в таблица: ТАБЛИЦА

 

 

Литература:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. scribd.com – Васил Харалампиев

Dtsch Arztebl Int. Jul 2012;109(29-30):495-501.

Published online Jul 23,2012. doi: 10.3238/arztebl.2012.0495

PMCID: PMC3442177      

Grotenhermen F; Muller-Vahl, K

NOVA-Institut Gmbh, Chemiepark Knapsack, Hurth: Dr.med. Grotenhermen

Department of Psychiatry, Social Psychiarty, and Psychotherapy, Hannover Medical School: Prof.Dr.med. Muller-Vahl