Канабиноидни рецептори и ендоканабиноиди
Към днешна дата са били идентифицирани два ендогенни канабиноидни рецептора. Предимно централно разположеният CB1 рецептор е клониран през 1990г.; предимно периферният СВ2 рецептор, представен предимно от клетки на имунната система, 3 години по-късно. Междувременно СВ1 рецепторите са също така демонстрирани не само в централната нервна система, но също и в много периферни органи и тъкани, например, имунни клетки, далак, надбъбречни жлези, симпатикови ганглии, панкреас, кожа, сърце, кръвоносни съдове, бял дроб и части на урогениталните пътища и стомашно-чревния тракт. Активирането само на СВ1 рецептора, но не и на СВ2 рецептора, води до добре известните психотропни ефекти. Ендогенните канабиноидни рецепторни агонисти са открити през 1992 година. Двете най-важни са ендоканабиноидите анандамид и 2-арахидоноил-глицерол. След откриването на тази комплексна ендогенна канабиноидна рецепторна система е очевидно, че канабиноидите имат множество физиологични действия.

Има голямо разнообразие от взаимодействия между системата на СВ1 рецепторите и много различни невротрансмитери и невромодулатори в централната и периферна нервна система. Например, активирането на СВ1 рецептора води до инхибиране на ретроградното невронно освобождаване на ацетилхолин, допамин, GABA, хиставин, серотонин, глутамат, холецистокинин, D-аспартат, глицин и норадреналин. СВ1 рецепторът е най-широкоразпространения G-протеин – свързан рецептор в ЦНС. Тези сложни взаимодействия обясняват не само голям брой физиологични действия на канабиноидите, но също така и фармакологичните ефекти на препарати от канабис.

 

Литература:
1. Pertwee RG. Emerging strategies for exploiting cannabinoid receptor agonists as medicines. Br J Pharmacol.2009;156:397-411
2. Grotenhermen F. Cannabinoids. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord.2005;4:507-530
3. www.ncbi.nlm.nih.gov
4. www.scribd.com – Васил Харалампиев

 

Dtsch Arztebl Int. Jul 2012;109(29-30):495-501.
Published online Jul 23,2012. doi: 10.3238/arztebl.2012.0495
PMCID: PMC3442177
Grotenhermen F; Muller-Vahl, K
NOVA-Institut Gmbh, Chemiepark Knapsack, Hurth: Dr.med. Grotenhermen
Department of Psychiatry, Social Psychiarty, and Psychotherapy, Hannover Medical School: Prof.Dr.med. Muller-Vahl