Спастичност в множествената склероза

 

Мащабно проучване за лечение на спастичност в МС, публикувано през 2011г. от Новотна А. и други доведе  до одобрението на екстракт от канабис за това показание в Германия.

 

От 572 пациенти включени в проучването, 272 (47,6%) реагираха на лечението по време на първоначалния 4-седмичен сляп период на лечение (с реакция, дефинирана като понижаване от 20% в спастичността) и продължиха да участват във втората фаза на проучването – 12-седмично, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване. В сравнение с плацебо, екстрактът от канабис значително намали спастичността и честотата на спазмите и значително подобри качеството на съня.

 

Литература:

  1. Novotna A, Mares J, Ratcliffe S, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, enriched-design study of nabiximols* (Sativex), as add-on therapy , in subjects with refractory spasticity caused by multiple sclerosis. Eur J Neurol . 2011;18;1122-1131
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. scribd.com – Васил Харалампиев

 

 Dtsch Arztebl Int. Jul 2012;109(29-30):495-501.

Published online Jul 23,2012. doi: 10.3238/arztebl.2012.0495

PMCID: PMC3442177      

Grotenhermen F; Muller-Vahl, K

NOVA-Institut Gmbh, Chemiepark Knapsack, Hurth: Dr.med. Grotenhermen

Department of Psychiatry, Social Psychiarty, and Psychotherapy, Hannover Medical School: Prof.Dr.med. Muller-Vahl