Терапевтичният потенциал на канабиса и канабиноидите

 

Резюме

 

Произход

Лекарствата, базирани на канабис, са били тема на интензивно изучаване, откакто ендогенната канабиноидна система бе открита преди две десетилетия. През 2011г. за първи път  екстракт от канабис е одобрен за клинично приложение в Германия.

 

Методи

Преглед на селектирана литература.

 

Резултати

Лекарствата, базирани на канабис, проявяват техните ефекти най-вече чрез активацията на канабиноидните рецептори (СВ1 и СВ2). Повече от 100 контролирани клинични изпитвания на канабиноиди или извлечени от цялото растение препарати за различни показания са провеждани  от 1975 година. Резултатите от тези проучвания са довели до одобрението на канабис-базираните лекарства (дронабинол, набилон и екстракт от канабис [CBD:THC = 1:1] в няколко страни. В Германия екстракт от канабис е одобрен през 2011г. за лечение на умерена до тежка рефрактерна спастичност при множествена склероза. Когато се прилага извън лицензираните указания (off-lable-use), това е за лечение на анорексия, гадене и невропатична болка. Пациентите могат също да кандидатстват за разрешение от правителството да купуват медицински канабисови съцветия за самостоятелно лечение под лекарско наблюдение. Най-честите странични ефекти на канабиноидите са отпадналост и виене на сват (при повече от 10% от пациентите), психологически ефекти почти винаги се развива в рамките на кратък период от време. Симптоми на социално оттегляне са рядко срещан проблем в терапевтичен контекст.

 

Заключение

Съществуват ясни доказателства, че канабиноидите са полезни за лечението на различни медицински състояния.

 

Познанията за терапевтичния потенциал на продуктите от канабис са значително разширени чрез голям брой клинични проучвания през последните години. През октомври 2008г. Германската медицинска асоциация, Националното сдружение на задължителното здравно застраховане на лекарите и Лекарствената комисия на германската медицинска асоциация правят следното изявление  по време на изслушване на здравния комитет пред Германския федерален парламент (Бундестаг): „Ползата от лечението с канабиноиди за редица медицински показания е доказана при контролирани проучвания, в които се използват предимно стандартизирани и/или синтетични канабиноидни препарати. Използването на такива препарати може да бъде приемливо за пациенти, при които конвенционалното лечение не е постигнало адекватно облекчение на симптоми като спастичност, болка, гадене, повръщане, загуба на апетит.“

 

 

Литература:

  1. Grotenhermen F. Pharmakologie, Toxikologie und terapeutisches Potential. 2-nd edition. Gottingen: Hans Huber; 2004. Cannabis und Cannabinoide.
  2. Lambert DM. Weinheim. Wiley-Vch: Verlag Gmbh & Co. KGaA; 2009. Cannabinoids in Nature and Medicine.
  3. Mechoulam R. Basel: Birkhauser Verlag; 2005. Cannabinoids as Therapeutics.
  4. Radbruch L, Nauck F. Bremen: Unimed; 2006. Cannabinoide in der Medizin.
  5. Guy G,Whittle BA, Robson PJ. London: Pharmaceutical Press; 2004. Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids.
  6. scribd.com – Васил Харалампиев

 

Dtsch Arztebl Int. Jul 2012;109(29-30):495-501.

Published online Jul 23,2012. doi: 10.3238/arztebl.2012.0495

PMCID: PMC3442177            

Grotenhermen F; Muller-Vahl, K

NOVA-Institut Gmbh, Chemiepark Knapsack, Hurth: Dr.med. Grotenhermen

Department of Psychiatry, Social Psychiarty, and Psychotherapy, Hannover Medical School: Prof.Dr.med. Muller-Vahl